Lịch khai giảng tại trung tâm tiếng Trung 24G Thủy Nguyên.

LỊCH HỌC OFFLINE CÁC LỚP HIỆN TẠI TẠI TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG 24G 

Địa chỉ: Thôn Phố, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

Hotline: 0352.233.830

 

Lịch học này chỉ dành cho các lớp offline, đăng ký học offline vui lòng đến trực tiếp tại Trung Tâm, và nộp tiền ở bàn lễ tân.

+ Khóa HSK 1 học phí là 2.100.000 VNĐ. Tặng kèm giáo trình với các bạn đăng ký học trong tháng 9.

+ Khóa HSK 2 học phí là 2.100.000 VNĐ. Tặng kèm giáo trình với các bạn đăng ký học trong tháng 9.

+ Khóa HSK 3 học phí là 2.100.000 VNĐ. Tặng kèm giáo trình với các bạn đăng ký học trong tháng 9.

+ Khóa HSK 4 học phí là 2.100.000 VNĐ. Tặng kèm giáo trình với các bạn đăng ký học trong tháng 9.

+ Khóa HSK 5 học phí là 2.600.000 VNĐ. Tặng kèm giáo trình với các bạn đăng ký học trong tháng 9.

+ Khóa HSK 6 học phí là 2.600.000 VNĐ. Tặng kèm giáo trình với các bạn đăng ký học trong tháng 9.

Bài viết cùng danh mục