PDF VÀ MP3 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN PHIÊN BẢN MỚI

Tải miễn phí bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm đào tạo và các trường đại học

Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới hiện được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học và các trung tâm dạy tiếng Trung. Đây là bộ giáo trình học tiếng Trung từ cơ bản tới nâng cao giúp các bạn nắm vững đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc. 

LINK GOOGLE DRIVE

Giáo trình Hán ngữ quyển 1 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmaUI5UjNnbTRINGc

Giáo trình Hán ngữ 1 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmVFpIYTJ1cVJQbGM

Giáo trình Hán ngữ quyển 2 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmUmNwVm16aVdVLVE

Giáo trình Hán ngữ 2 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmdmRrT1g5T3NXc0E

Giáo trình Hán ngữ quyển 3 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmU2lOdW84NHZCak0

Giáo trình Hán ngữ 3 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmUVhsUmozRTlWaVE

GIáo trình Hán ngữ quyển 4 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmNWxZblpMamoyeEU

Giáo trình Hán ngữ 4 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmMHNtcWdDVlk0bjA

Giáo trình Hán ngữ quyển 5 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmSl9Xc3JYY1podDA

Giáo trình Hán ngữ 5 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmNmdfdkcyb1dGbFE

Giáo trình Hán ngữ quyển 6 (pdf)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmTGZvTnVtamh6eTQ

Giáo trình Hán ngữ 6 (mp3)

https://drive.google.com/open?id=0B-XEyKDiiSqmS0czY3dhU2dXaTQ

===============

Các tài liệu tập viết chữ Hán đi kèm giáo trình Hán ngữ 6 quyển

===============

Link PDF (mediafire):

Quyển 1: http://bit.ly/1Iw4iTz

Quyển 2: http://bit.ly/1gPT4CN

Quyển 3: http://bit.ly/352xlQC

Quyển 4: http://bit.ly/1hnNNSX

Quyển 5: http://bit.ly/1MfnsmP

Quyển 6: http://bit.ly/1Pbdtxn

Link MP3 (mediafire):

Quyển 1: http://bit.ly/1K7PjiH

Quyển 2: http://bit.ly/1OVsOkW

Quyển 3: http://bit.ly/1Mfn5sz

Quyển 4: http://www.mediafire.com/download/i92ewds81t255zl/nghe+HN+4+moi.rar

Quyển 5: http://bit.ly/1eXRUDn

Quyển 6: http://bit.ly/1ISPHFd

Chúc các bạn học tốt! 

Bài viết cùng danh mục