TÀI LIỆU ÔN THI HSK CẤP 9

gày 31/03/2021 bộ tiêu chuẩn mới New HSK 9 cấp ra đời, mục tiêu tăng tính toàn diện về kỹ năng cho người học với 5 kỹ năng nghe nói đọc viết và dịch. Kèm theo việc tăng số cấp thi thì tiêu chuẩn của từng cấp cũng được nâng cao hơn. 

HSK 9 đi kèm tài liệu tại đường link bên dưới.

https://www.youtube.com/watch?v=CZe2Yd5pYSo

Bài viết cùng danh mục