LUYỆN THI HSK4 - VIẾT

Hướng dẫn cách bạn cách vượt qua phần thi HSK viết một cách dễ dàng. Liên hệ Tiếng Trung 24G ngay để học miễn phí.
Đoàn Văn Tiền
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách hoàn thành bài viết với điểm cao nhất.

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Sắp xếp câu

Bài tập 1 chứa 10 câu hỏi.

Đối với mỗi câu hỏi, sẽ có một chuỗi các ký tự. Bạn cần đặt chúng theo đúng thứ tự để tạo thành một câu mạch lạc.

Bí quyết: Nắm chắc ngữ pháp tiếng Trung và từ loại để sắp xếp các từ đúng vị trí. Hiểu rõ mỗi từ thuộc từ loại nào, mặc dù có những từ không nhớ nghĩa nhưng biết từ loại sẽ giúp bạn sắp xếp đúng vị trí.

Bài tập: Sắp xếp câu

北方的 冬季 很 空气 干燥

我们 多 爷爷 大 年龄 陪陪他 应该 了

质量 我们 重视 很 公司 服务的

计划 夏季 在下周 运动会 学校 举办

竟然 有名的 这儿 考上 了 大学 他 最

意见 老师 你 的 征询 应该 一下

特别 说话 她 的 好听 声音

理想 当 是 小亮 的 一名 运动员 职业 篮球

办公室 从 禁止 今天 抽烟 开始

学生 给 留学 提供了 学校 机会 的

按照 他们 完成了 要求 老板的 任务 这项

对 很熟悉 地方 她 这个

儿童的 这本书 用的 超出了 词语 理解 能力

向 说明 顾客 售货员 怎么 使用 这种照相机 详细地

值得 你 买 这本 词典

亲戚 小狗 暂时 他 出差时 帮着 照顾

担心 导游 让 早点 堵车 我们 出发

干燥的 影响了 气候 生长 植物

共同 这场 调查 负责 他们 交通事故

为 提供 所有顾客 免费 这家公司 服务

他 对 看法 这个问题 没有 画画 特别的

没有 伤害 事情 的 从来 我 做过 别人

没有 接受 学校 正式的 爸爸 教育 过

我 同意 想法 的 不 这种 不科学

很难 觉得 语法 汉语 我 不

令人失望 不想 结果 的 这个 我 看到

不 总是 父母 能力 的 他 相信

回忆 的 什么 骄傲 我 没 值得

没 上课 去 玛丽 已经 好 几天 了

从来 离开 他 没有 过 家乡

没有 工作签证 通过 申请的 他

都 失望 时候 任何 不要

不太 环境 工作 他 新的 适应

受不了 她 一点 批评 别人的

遇到 下来 她 冷静 危险 很难

连 自己国家的历史 他 都 竟然 不知道

我们 降低 来 吸引 价格 游客 不需要

我 没有 一点 这个 对 印象 电影

实在 时间 参加 没有 这个活动 我

这种材料的 是 最流行的 今年 衬衫 不

Phần 2: Nhìn tranh và từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

Bí quyết: Hãy chắc chắn sử dụng các câu đơn giản để ít mắc lỗi hơn và đúng ngữ pháp câu, trật tự từ của câu. Ít nhất trên 8 chữ. Có thể sử dụng thêm một số liên từ. Nếu bạn không thể nhớ cách viết một số ký tự nhất định, bạn có thể thử tìm chúng trong các văn bản về đọc hiểu.

Bài tập: Nhìn tranh và viết thành câu từ từ gợi ý

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Luyện thi HSK4 Viết (giới thiệu) Writing 书写 1 1 介绍 19:46
 • Bài 2: Luyện thi HSK4 Viết (Tính từ) Writing 书写 1 2 形容词 S adv adj 37:09
 • Bài 3: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 3 的,n 的 n 30:47
 • Bài 4: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 4 介词perp 对 39:44
 • Bài 5: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 5 得,地 21:39
 • Bài 6: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 7 两个动词 38:42
 • Bài 7: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 8 S V1 O V2 20:42
 • Bài 8: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 9 一个地方有什么,练习 21:08
 • Bài 9: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 10 是 的,S O 是 在 place V 的 27:33
 • Bài 10: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 11 把字词 33:27
 • Bài 11: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 12 被字句,练习 17:15
 • Bài 12: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 13 其他 10:22
 • Bài 13: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 14 特别的动词 14:11
 • Bài 14: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 15 练习360p 66:25
 • Bài 15: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 16 看图写句子,练习 43:55
 • Bài 16: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 17 动词 30:47
 • Bài 17: Luyện thi HSK4 Viết Writing 书写 1 18 名词 30:21

Thông tin giảng viên

Đoàn Văn Tiền
420 Học viên 12 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LUYỆN THI HSK 6
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
390.000đ
600.000đ
(-35%)
LUYỆN THI HSK 5
Đoàn Văn Tiền
(0) 1 Học viên
399.000đ
600.000đ
(-34%)
LUYỆN THI HSK 4 - NGHE
Đoàn Văn Tiền
(0) 3 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
LUYỆN THI HSK 4 - ĐỌC
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
290.000 590.000 -51%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 23 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC