LUYỆN THI HSK 5

Luyện thi HSK5 bao gồm kho video miễn phí cho các bạn có thể yên tâm luyện thi. Các giảng viên đều là người Trung Quốc tại viện Khổng Tử, đảm bảo chất lượng, bám sát đề thi. Liên hệ học tiếng Trung tại Tiếng Trung 24G - Quảng Thanh, Thủy Nguyên
Đoàn Văn Tiền
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách làm bài thi trong thời gian hạn hẹp
 • Bạn sẽ sở hữu 1000 từ mới và vượt qua bài thi một cách dễ dàng.
 • Bạn sẽ có được nội dung ngữ pháp cơ bản của tiếng Trung
 • Bạn sẽ chinh phục thành công HSK5

Giới thiệu khóa học

1. Phần đọc đưa ra các mẹo làm bài thi HSK4 điểm cao.

2, Các lỗi sai trong bài thi HSK các bạn thường xuyên gặp phải.

3. Các từ mới HSK4 các bạn thường gặp phải và cách khắc phục.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Luyện thi HSK 5 汉语水平考试前冲刺 第五级 ĐỀ THI HSK5 141:15
 • Bài 2: Luyện thi HSK5 1 1 听力 Nghe 26:03
 • Bài 3: Luyện thi HSK5 1 2 听力 Nghe 22:54
 • Bài 4: Luyện thi HSK5 1 3 关系和人物 nghe 27:38
 • Bài 5: Luyện thi HSK5 NGHE 1 4 事件和话题 33:09
 • Bài 6: Luyện thi HSK5 NGHE 1 5 状况、评价 28:43
 • Bài 7: Luyện thi HSK5 NGHE 1 6 原因、事物、地点、方式 25:46
 • Bài 8: Luyện thi HSK5 1 1 阅读 YUEDU Đọc 33:23
 • Bài 9: Luyện thi HSK5 1 2 阅读 Đọc 25:47
 • Bài 10: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 1 两个动词) 20:34
 • Bài 11: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 1 小技巧) 67:45
 • Bài 12: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 2 介绍 60:26
 • Bài 13: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 3 perp介词 对,perp介词 于) 36:01
 • Bài 14: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 4 形容词) 23:23
 • Bài 15: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 7 “是 的” 句) 35:09
 • Bài 16: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 7 介绍,比较句 49:12
 • Bài 17: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 8 人把字句) 51:38
 • Bài 18: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 1 9 人被字句,练习) 24:35
 • Bài 19: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 1 应该注意什么?怎么做?) 43:30
 • Bài 20: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 2 怎么做,怎么写句子) 68:09
 • Bài 21: Luyện viết HSK5 Viết Writing 书写 2 3 怎么写句子) 56:09
 • Bài 22: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 4 人怎么写句子) 41:37
 • Bài 23: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 5 怎么写一个故事,说明或描写) 25:43
 • Bài 24: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 6 (结合图片写短文) 21:38
 • Bài 25: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 8 人物类,物品类,标志类) 28:28
 • Bài 26: Luyện thi HSK5 Viết Writing 书写 2 9 怎么写准确的句子,再难一点的词汇) 32:34

Thông tin giảng viên

Đoàn Văn Tiền
369 Học viên 12 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LUYỆN THI HSK 6
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
390.000đ
600.000đ
(-35%)
LUYỆN THI HSK4 - VIẾT
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
590.000đ
(-51%)
LUYỆN THI HSK 4 - NGHE
Đoàn Văn Tiền
(0) 3 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
LUYỆN THI HSK 4 - ĐỌC
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
399.000 600.000 -34%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 17 giờ 31 phút
Giáo trình: 26 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC