LUYỆN THI HSK 4 - NGHE

Luyện thi HSK4-Đọc bao gồm kho video miễn phí cho các bạn có thể yên tâm luyện thi. Các giảng viên đều là người Trung Quốc tại viện Khổng Tử, đảm bảo chất lượng, bám sát đề thi. Liên hệ học tiếng Trung tại Tiếng Trung 24G - Quảng Thanh, Thủy Nguyên
Đoàn Văn Tiền
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách làm bài thi trong thời gian hạn hẹp
 • Bạn sẽ sở hữu 1000 từ mới và vượt qua bài thi một cách dễ dàng.
 • Bạn sẽ có được nội dung ngữ pháp cơ bản của tiếng Trung
 • Bạn sẽ chinh phục thành công HSK4

Giới thiệu khóa học

1. Phần đọc đưa ra các mẹo làm bài thi HSK4 điểm cao.

2, Các lỗi sai trong bài thi HSK các bạn thường xuyên gặp phải.

3. Các từ mới HSK4 các bạn thường gặp phải và cách khắc phục.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: HSK4 Nghe (Chủ ngữ, tân ngữ) Listening 听力 1 2 Adj, 主语Subject和宾语Object 25:38
 • Bài 2: Luyện thi HSK4 Nghe (Từ trong sách và từ thực tế) Listening 听力 1 4 口语和书面语,词性不一样 46:27
 • Bài 3: Luyện thi HSK4 Nghe (từ trái nghĩa) Listening 听力 1 5 反义词,练习 14:33
 • Bài 4: Luyện thi HSK4 Nghe Listening 听力 2 1 介绍 25:51
 • Bài 5: Luyện thi HSK4 Nghe (câu hỏi dự đoán) Listening 听力 2 2 看ABCD, 预测问题 21:44
 • Bài 6: Luyện thi HSK4 Nghe (Thời gian, số) Listening 听力 2 5 时间,数字 27:27
 • Bài 7: HSK4 Nghe (tính cách) Listening 听力 2 6 性格,练习 22:52
 • Bài 8: Luyện thi HSK4 Nghe (Như thế nào) Listening 听力 2 7 怎么样,练习 22:02
 • Bài 9: Luyện thi HSK4 Nghe Listening 听力 2 8 听到什么选什么 16:24
 • Bài 10: Luyện thi HSK4 Nghe (Quan điểm, thái độ) Listening 听力 3 2 1个短文2个问题, 观点,态度 63:46
 • Bài 11: Luyện thi HSK4 Nghe Listening 听力 3 3 练习 22:25

Thông tin giảng viên

Đoàn Văn Tiền
369 Học viên 12 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LUYỆN THI HSK 6
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
390.000đ
600.000đ
(-35%)
LUYỆN THI HSK 5
Đoàn Văn Tiền
(0) 1 Học viên
399.000đ
600.000đ
(-34%)
LUYỆN THI HSK4 - VIẾT
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
590.000đ
(-51%)
LUYỆN THI HSK 4 - ĐỌC
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
290.000 690.000 -58%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 5 giờ 9 phút
Giáo trình: 11 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC