LUYỆN THI HSK 6

Luyện thi HSK tại Thủy Nguyên, giúp các bạn có thể học tiếng Trung một cách chuyên nghiệp và hỗ trợ các bạn thi HSK tại nhà. Liên hệ tiếng Trung 24G để đăng ký học ngay hôm nay.
Đoàn Văn Tiền
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách vượt qua kỳ thi HSK6
 • Bạn sẽ sở hữu bộ kỹ năng tiếng Trung đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 • Bạn sẽ có được trình độ tiếng Trung HSK6
 • Bạn sẽ trở thành giáo viên tiếng Trung trong tương lai.

Giới thiệu khóa học

Khóa ôn luyện thi HSK6 của Tiếng Trung 24G là khóa học chuyên luyện thi HSK tại Thủy Nguyên Hải Phòng. Khóa học gồm kho video do các giáo viên tại viện Khổng Tử Trung Quốc hướng dẫn. Các học viên của Tiếng Trung 24G có thể hoàn toàn học miễn phí.

Liên hệ với chúng tôi sớm nhất đẻ đăng ký học Tiếng Trung ngay hôm nay.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 1 介绍) 45:36
 • Bài 2: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 2 句子结构 44:25
 • Bài 3: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 4 找病句) 43:06
 • Bài 3: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 5 找病句) 36:32
 • Bài 4: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 6 找病句 70:18
 • Bài 4: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 8 副词,意思,位置) 34:47
 • Bài 5: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 9 需要注意的词:能否,是否等) 41:24
 • Bài 6: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 10 找病句 62:17
 • Bài 7: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 11 关联词 31:21
 • Bài 8: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 1 12 重点词汇 于) 69:40
 • Bài 9: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 1 怎么做题 49:25
 • Bài 10: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 2 介绍,怎么做题? 28:55
 • Bài 11: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 3 怎么做题 30:26
 • Bài 12: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 4 怎么做题 35:54
 • Bài 14: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 5 谨以此分析 44:39
 • Bài 16: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 6 动词 40:01
 • Bài 17: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 7 形容词 38:15
 • Bài 18: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 8 副词辩析) 50:27
 • Bài 19: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 2 9 固定搭配 39:35
 • Bài 20: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 3 1 介绍 68:16
 • Bài 21: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 3 2 介绍 40:04
 • Bài 22: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 3 3 介绍 41:30
 • Bài 23: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 4 1 介绍,练习 36:05
 • Bài 24: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 4 3 练习 37:37
 • Bài 25: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 4 4 猜测词义类 32:26
 • Bài 26: Luyện thi HSK6 Đọc Reading 阅读 4 5 文章标志类) 32:24
 • Bài 27: Luyện thi HSK6 Nghe Listening 听力 1 1 考试介, 绍考试难点 42:09
 • Bài 28: Luyện thi HSK6 Nghe Listening 听力 1 2 如何学习词汇 53:53
 • Bài 29: Luyện thi HSK6 Nghe Listening 听力 1 3 考试介绍,怎么学习词汇,考试难点 39:07
 • Bài 30: Luyện thi HSK6 Nghe Listening 听力 1 4 文章的种类。幽默故事 27:23
 • Bài 31: Luyện thi HSK6 Nghe Listening 听力 1 5 文章的种类=议论文 36:57

Thông tin giảng viên

Đoàn Văn Tiền
392 Học viên 12 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LUYỆN THI HSK 5
Đoàn Văn Tiền
(0) 1 Học viên
399.000đ
600.000đ
(-34%)
LUYỆN THI HSK4 - VIẾT
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
590.000đ
(-51%)
LUYỆN THI HSK 4 - NGHE
Đoàn Văn Tiền
(0) 3 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
LUYỆN THI HSK 4 - ĐỌC
Đoàn Văn Tiền
(0) 2 Học viên
290.000đ
690.000đ
(-58%)
390.000 600.000 -35%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 22 giờ 4 phút
Giáo trình: 31 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC